Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP – Nghề Trồng rau an toàn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau an toàn
Bộ Nông Nghiệp và PTTNT, Hà Nội – 2010
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Hương Lan, Cù Xuân Phương, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị ThủyTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
1. Phân tích và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng
2. Yêu cầu thực hành theo VietGAP
3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi

Bài 2. Giống rau và gốc ghép
1. Giống rau và gốc ghép
2. Yêu cầu thực hành theo Viet GAP
3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi

Bài 3. Quản lý đất và giá thể
1. Phân tích và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng
2. Các biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu các mối nguy
3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi

Bài 4. Phân bón và chất bổ sung
1. Phân tích và nhận diện mối nguy
2. Yêu cầu thực hành theo Viet GAP
3. Mẫu ghi chép

Bài 5. Nguồn nước
1. Phân tích và nhận diện yếu tố ảnh hưởng
2. Yêu cầu thực hành theo Viet GAP
3. Mẫu ghi chép biện pháp khắc phục mối nguy từ nguồn nước

Bài 6. Hóa chất bảo vệ thực vật và hóa chất khác
1. Phân tích và nhận diện mối nguy
2. Yêu cầu thực hành theo Viet GAP
3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi

Bài 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
1. Phân tích và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng
2. Yêu cầu thực hành theo Viet GAP
3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi

Gửi phản hồi