Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ – Nghề Trồng và khai thác rừng trồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Trồng và khai thác rừng trồng
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nhóm biên soạn: Nguyễn Sỹ Quỳ (chủ biên), Phạm Xuân Mạnh, Lê Đăng ThỏaNội dung:

Bài 1. Đo tính trữ lượng gỗ
1. Giới thiệu một số chỉ tiêu trong đo tính trữ lượng gỗ
2. Các bước tính trữ lượng gỗ

Bài 2. Chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công
1. Công cụ chặt hạ thủ công
2. Chặt hạ gỗ
3 .Cắt cành, cắt khúc
4. Những công việc sau chặt hạ
5. An toàn lao động trong khai thác gỗ

Bài 3. Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng
1. Cấu tạo cưa xăng
2. Bảo dưỡng cưa xăng
3. Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng
4. Một số điểm chú ý khi chặt hạ cây

Bài 4. Vận xuất gỗ
1. Vận xuất gỗ băng sức người
2. Lao gỗ trên mặt đất
3. Đo tính khối lượng gỗ sau khai thác

Gửi phản hồi