Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Đinh Xuân Năm
Chương trình VOCTECH – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Lạng Sơn – 2009Nội dung:

Bài 1. Đo tính trữ lượng rừng trồng bằng phương pháp cây bình quân
1. Giới thiệu một số chỉ tiêu trong đo tính trữ lượng rừng
2. Các bước đo tính trữ lượng rừng bằng phương pháp cây bình quân

Bài 2. Kỹ thuật chặt hạ gỗ và tre nứa bằng công cụ thủ công
1. Công cụ chặt hạ thủ công
2. Chặt hạ gỗ
3. Khai thác tre, nứa

Bài 3. Chặt hạ gỗ bằng cưa xăng
1. Cấu tạo cưa xăng
2. Bảo dưỡng cưa xăng
3. Kỹ thuật chặt hạ gỗ bằng cưa xăng

Bài 4. Vận xuất gỗ, tre nứa
1. Vận xuất gỗ, tre nứa bằng sức người
2. Lao gỗ trên mặt đất rừng
3. An toàn lao động trong khai thác gỗ – tre nứa

Gửi phản hồi