Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch trồng mía – Nghề trồng mía đường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng mía đường
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Thái Dương (Chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm, Đinh Thị ĐàoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định nhu cầu thị trường
1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu của thị trường
2. Tìm hiểu nhu cầu thị trường

Bài 2. Xác định khả năng, điều kiện trồng mía của nông hộ
1. Xác định nguồn lực của nông hộ
2. Quản lý tài chính (tiền vốn) của nông hộ

Bài 3.Lập kế hoạch trồng mía
1. Khái niệm về kế hoạch trồng mía
2. Tại sao phải lập kế hoạch trồng mía
3. Những căn cứ để lập kế hoạch trồng mía
4. Nội dung kế hoạch trồng mía
5. Lập kế hoạch trồng mía

Gửi phản hồi