Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nhân giống bằng hạt – Nghề Nhân giống cây ăn quả

Trang 1 / 46Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nhân giống cây ăn quả
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Thị Xuyến (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt, Hà Chí Trực

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu về cây ăn quả
1. Giới thiệu cây ăn quả
2. Tình hình sản xuất cây ăn quả trên Thế giới và Việt Nam
3. Công tác giống cây trồng trong sản xuất

Bài 2. Đặc tính thực vật học của cây ăn quả

Bài 3. Xác định số lượng hạt giống và diện tích gieo hạt
1. Chuẩn bị hạt giống
2. Xác định lượng hạt giống, xác định tỷ lệ nảy mầm
3. Xác định số lượng cây con dự phòng
4. Xác định diện tích

Bài 4. Gieo hạt và ra ngôi
1. Gieo hạt
2. Chăm sóc sau khi gieo
3. Ra ngôi
4. Huấn luyện cây trước khi xuất vườn

Gửi phản hồi