Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nhân giống chuối – Nghề Trồng chuối

Trang 1 / 75Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chuối
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Đặng Thị Hồng, Trịnh Thị Vân

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của cây chuối
1. Đặc điểm các bộ phận trên cây chuối
2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây chuối
3. Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây chuối

Bài 2. Chuẩn bị vườn sản xuất giống chuối
1. Chuẩn bị vườn nhân giống từ tách chồi
2. Chuẩn bị vườn nhân giống bằng củ
3. Chuẩn bị vườn nhân giống bằng nuôi cấy mô Invitro

Bài 3. Thực hiện nhân giống chuối
1. Nhân giống từ tách chồi
2. Nhân giống từ thân ngấm (củ) cây chuối mẹ
3. Nhân giống bằng nuôi cấy mô

Gửi phản hồi