Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Nhân giống khoai lang, sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Hoàng Thị Chấp (chủ biên), TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Phạm Thị HậuTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Nhận biết một số giống khoai lang
1. Đặc tính thực vật học của cây khoai lang
2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây khoai lang
3. Phân biệt các loại giống khoai lang
4. Giới thiệu một số giống khoai lang chủ yếu ở Việt Nam

Bài 2. Nhận biết một số giống sắn
1. Đặc điểm thực vật học cây sắn
2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây sắn
3. Phân biệt các giống sắn
4. Các độc tính trong cây sắn
5. Giới thiệu một số giống sắn phổ biến ở Việt Nam

Bài 3. Chọn và gơ hom khoai lang giống
1. Tiêu chuẩn chọn giống khoai lang
2. Quy trình gơ hom khoai lang giống

Bài 4. Phục tráng giống khoai lang
1. Cơ sở xác định để phục tráng khoai lang
2. Nguyên nhân thoái hóa giống khoai lang
3. Quy trình phục tráng giống khoai lang

Bài 5. Chọn và bảo quản hom sắn
1. Tiêu chuẩn chọn giống sắn
2. Nhân giống sắn
3. Quy trình bảo quản cây sắn giống

Gửi phản hồi