Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun Phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh hại cây lúa cạn – Nghề Trồng lúa cạn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng lúa cạn
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Quỳnh Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Sâm, Ngô Thị Hồng Ngát, Nguyễn Văn KhangNội dung:

Bài 1. Phòng trừ cỏ dại
1. Cỏ dại
– Các loại cỏ dại có trên ruộng lúa
– Các loại cỏ hại chính trên ruộng lúa cạn
– Tác hại của cỏ dại
– Lợi ích của cỏ dại
– Thời gian cỏ dại xuất hiện
2. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại
– Biện pháp canh tác
– Biện pháp thủ công
– Biện pháp cơ giới
– Biện pháp hóa học
– Chuẩn bị phun thuốc trừ cỏ
– Pha thuốc trừ cỏ

Bài 2. Phòng trừ sâu hại lúa cạn
1. Bọ trĩ
2. Sâu đục thân
3. Bọ xít hôi
4. Sâu cắn gié
5. Sâu cuốn lá

Bài 3. Bệnh hại cây lúa
1. Bệnh đạo ôn
2. Bệnh đốm nâu
3. Bệnh lem lép hạt lúa
4. Bệnh khô vằn
5. Bệnh cháy bìa lá
6. Bệnh vàng lá

Bài 4. quản lí dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa cạn
1. Định nghĩa nguyên tắc cơ bản trong quản lý dịch hại tổng hợp
2. Các biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp

Bài 5. Ngăn ngừa động vật phá hoại
1. Các loài động vật pha hoại lúa phổ biến
2. Nguyên nhân, tác hại của động vật phá hoại lúa
3. Các biện pháp phòng ngừa động vật phá hoại


Gửi phản hồi