Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại cho cây chuối – Nghề Trồng chuối

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chuối
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Đặng Thị Hồng, Trịnh Thị VânTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Cỏ dại hại chuối
1. Tìm hiểu về cỏ dại
2. Các loại cỏ dại thường có trong vườn trồng chuối
3. Phòng cỏ dại
4. Trừ cỏ dại trong vườn chuối

Bài 2. Sâu hại chuối
1. Sâu đục thân chuối (Sâu vòi voi hay còn gọi là Bọ đầu dài)
2. Bọ nẹt (còn gọi là sâu nải)
3. Sâu cuốn lá chuối
4. Sâu khoang
5. Rầy mềm
6. Bù lạch
7. Các loại sâu hại khác

Bài 3. Bệnh hại chuối
1. Bệnh chuối rụt (bệnh chùn đọt hay bệnh sẹ hoặc bệnh đuôi gà)
2. Bệnh vàng lá Moko
3. Bệnh đốm lá
4. Bệnh héo rũ Panama
5. Tuyến trùng hại chuối
6. Các bệnh khác

Bài 4. Quản lý dịch hại tổng hợp
1. Nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp
2. Các biện pháp chủ yếu trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp
3. Biện pháp sinh học
4. Biện pháp hóa học

Gửi phản hồi