Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại mía – Nghề Kỹ thuật trồng mía đường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Kỹ thuật trồng mía đường
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông ThônTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Phòng trừ sâu hại mía
1. Phòng trừ sâu đục thân hại mía
2. Phòng trừ sâu đục ngọn mía
3. Phòng trừ rệp hại mía
4. Phòng trừ rầy đầu vàng
5. Phòng trừ bọ trĩ
6. Phòng trừ bọ phấn trắng hại mía
7. Phòng trừ bọ xít
8. Phòng trừ dế dủi
9. Phòng trừ bọ hung hại mía
10. Phòng trừ mối hại mía
11. Phòng trừ chuột hại mía

Bài 2. Phòng trừ bệnh hại mía
1. Phòng trừ bệnh than đen hại mía
2. Phòng trừ bệnh thối đỏ thân
3. Phòng trừ bệnh đốm vòng
4. Phòng trừ bệnh gỉ sắt
5. Phòng trừ bệnh thối ngọn
6. Phòng trừ bệnh khô gốc
7. Phòng trừ bệnh chổi cỏ hại mía
8. Phòng trừ bệnh khảm hại mía
9. Bệnh đâm chồi ngọn
10. Bệnh cháy lá

Bài 3. Phòng trừ cỏ dại hại mía
1. Xác định một số loại cỏ dại phổ biến trên ruộng lúa
2. Xác định các thời điểm làm cỏ
3. Xác định phương pháp phòng trừ cỏ dại trên ruộng mía
4. Tiến hành phòng trừ cỏ dại hại mía

Bài 4. Phòng trừ dịch hại tổng hợp
1. Áp dụng biện pháp chọn giống
2. Áp dụng biện pháp canh tác
3. Áp dụng biện pháp sinh học
4. Áp dụng biện pháp cơ lý
5. Áp dụng biện pháp hóa học

Gửi phản hồi