Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng đậu lạc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng đậu lạc
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Chủ biên: ThS. Lê Duy ThànhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Điều tra dịch hại đậu tương, lạc
1. Khái niệm cơ bản về dịch hị trên cây trồng
2. Một số dịch hại chính trên cây đậu tương, cây lạc
3. Khái niệm về mục đích và điều tra dịch hại
4. Phương pháp điều tra dịch hại đậu tương, lạc

Bài 2. Phòng trừ sâu hại đậu tương, lạc
1. Thuốc trừ sâu
– Danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
– Những lưu ý khi sử dụng thuốc và hóa chất BVTV
2. Phòng trừ sâu hại đậu tương
– Phòng trừ sâu xám
– Phòng trừ sâu đục thân
– Phòng trừ sâu đục quả
– Phòng trừ sâu cuốn lá đậu tương
– Phòng trừ sâu xanh ăn lá
3. Phòng trừ sâu hại cây lạc
– Sâu xám
– Phòng trừ sâu khoang
– Phòng trừ sâu xanh
– Phòng trừ các loại sâu khác

Bài 3. Phòng trừ bệnh hại đậu tương, lạc
1. Phòng trừ bệnh hại đậu tương
– Phòng trừ bệnh rỉ sắt
– Phòng trừ bệnh sương mai
– Phòng trừ bệnh lở cổ rễ
– Phòng trừ bệnh mốc vàng hạt
– Phòng trừ bệnh héo rũ
– Phòng trừ một số bệnh khác
2. Phòng trừ bệnh hại cây lạc
– Phòng trừ bệnh héo xanh (chết ẻo, chết rút, chết nhát, chết lụi)
– Phòng trừ bệnh đốm lá
– Phòng trừ bệnh rỉ sắt
– Phòng trừ một số bệnh hại khác

Bài 4. Phòng trừ dịch hại khác trên cây đậu tương, lạc
1. Phòng trừ cỏ
2. Phòng trừ chuột hại đậu tương, lạc
3. Một số sinh vật gây hại khác (kiến, mối, dế)

Gửi phản hồi