Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Nguyễn Thị Thúy HàTài liệu liên quan:

Nội dung:

Bài 1. Phòng trừ dịch hại măng tây
1. Điều tra sâu bệnh hại măng tây
2. Phòng trừ một số sau hại chính hại măng tây (sâu khoang, bọ trĩ, rệp, bọ cánh cứng)
3. Phòng trừ một số bệnh hại chính hại măng tây (gỉ sắt, héo lá thối rễ, thối gốc rễ, đốm tím thân, tàn lụi do nấm)
4. Phòng trừ tổng hợp dịch hại măng tây

Bài 2. Phòng trừ dịch hại cà rốt, cải củ
1. Điều tra sâu bệnh hại cà rốt, cả củ
2. Phòng trừ một số sâu hại chính hại cà rốt (sâu xám, sâu khoang, rệp muội, ruồi, bọ cánh cứng đục củ)
3. Phòng trừ một số bệnh hại chính hại cad rốt (bệnh thối củ, phấn trắng, thối đen)
4. Phòng trừ một số dịch hại khác hại cà rốt
5. Phòng trừ một số sâu hại chính hại củ cải (sâu xanh bướm trắng, rệp muội, bọ nhảy)
6. Phòng trừ một số bệnh hại chính hại củ cải (đốm lá, thối củ)

Gửi phản hồi