Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ sâu bệnh hại chè – Nghề trồng chè

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chè
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Biên soạn và chỉnh sửa: Phan Thị Tiệp, Phạm Thị Hậu, Võ Hà Giang, Tạ Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Thị Chấp, Trần Thế Hanh, Nghiêm Xuân HộiNội dung:

Bài 1. Phòng trừ tổng hợp
1. Nhận biết sâu bệnh hại và khái niệm về khái niệm về phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng.
– Nhận biết sâu hại trên cây chè
– Nhận biết bệnh hại
– Khái niệm về phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại cây chè
2. Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)
– Nguyên tắc sử dụng thuốc trên đồng ruộng
– Quy tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc BVTV
3. Tình hình sử dụng thuốc BVTV và hướng sử dụng thuốc BVTV cho chè
4. Quy trình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chè trong sản xuất chè búp tươi an toàn
– Nhận biết được sâu bệnh hại chính và thiên địch phổ biến trên chè
– Quy trình phòng trừ tổng hợp dịch hại hại chè
5. Nhận biết thuốc BVTV và sử dụng thuốc BVTV
6. Điều tra, nhận dạng sâu, bệnh hại chè

Bài 2. Phòng trừ sâu hại chè
1. Khái quát về tình hình sâu hại chè
2. Một số sâu hại chè chủ yếu
– Rầy xanh
– Bọ xít muối
– Bọ cánh tơ
– Nhện hại chè

Bài 3. Phòng trừ bệnh hại chè
1. Khái quát về tình hình bệnh hại chè
2. Một số bệnh hại chè chủ yếu
– Bệnh phồng lá chè
– Bệnh đốm nâu (còn gọi klà khô lá chè hình bánh xe)
– Bệnh chấm xám (đốm xám)
– Bệnh thối búp chè
– Bệnh khô cành chè

Gửi phản hồi