Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Phòng trừ sâu bệnh hại dứa – Nghề trồng dứa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng dứa
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Hồng Thắm (chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Đinh Thị ĐàoTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Thuốc Bảo vệ thực vật
1. Tìm hiểu về thuốc bảo vệ thực vật
2. Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
3. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn
4. Vệ sinh sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
5. Sơ cứukhi bị nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật

Bài 2. Phòng trừ sâu hại
1. Rệp sáp Dysmycocus brevipes
2. Bọ cánh cứng Antitrogus sp.
3. Nhện đỏ Dolichotetranychus floridanus
4. Tuyến trùng
5. Kiến
6. Mối

Bài 3. Phòng trừ bệnh hại
1. Bệnh thối đọt, thối rễ (vi khuẩn Pseudomonas ananas và nấm Phytophthora sp.)
2. Bệnh thối trái, thối gốc chồi (nấm Thielaviopsis paradoxa)
3. Bệnh thối nhũn trái (vi khuẩn Erwinia carotovora)
4. Bệnh khô nâu mắt trái (vi khuẩn Erwinia ananas)
5. Bệnh héo khô đầu lá (virus Wilt)
6. Bệnh thối đen (nấm Cerastomella paradoxa)
7. Bệnh nấm xám (nấm Fusarium guttiforme)
8. Bệnh luộc lá

Bài 4. Phòng trừ chuột hại
1. Tác hại
2. Đặc tính sinh học
3. Biện pháp quản lý

Bài 5. Phòng trừ tổng hợp
1. Tìm hiểu về quản lý dịch hại tổng hợp
2. Các nguyên tắc của IPM
3. Các biện pháp quản lý dịch hạo tổng hợp

Gửi phản hồi