Giáo trình mô đun: Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây dâu – Nghề Trồng dâu nuôi tằm

 

Trang 1 / 58Tài liệu liên quan:

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng dâu nuôi tằm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: GV. Nguyễn Viết Thông (chủ biên), GV. Trần Thu Hiền, GV. Đặng Thị Hồng, GV. Phan Duy Nghĩa, GV. Phan Quốc Hoàn, GV. Trịnh Thị Vân – Giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

 

Nội dung:

Bài 1. Sâu hại dâu
1. Sâu hại dâu
2. Một số loại sâu hại cây dâu phổ biến
– Dế hại dâu
– Sâu cuốn lá
– Sâu đo
– Sâu róm
– Bọ hung nâu
– Sâu vòi voi
– Bọ trĩ hại dâu
– Sâu đục thân
– Rệp vảy ốc
– Rệp phấn hại lá dâu

Bài 2. Bệnh hại dâu
1. Bệnh cháy lá
2. Bệnh thối thân cây
3. Bệnh đốm lá
4. Bệnh nấm tím
5. Bệnh nấm trắng hại hom dâu
6. Bệnh nấm trắng hại rễ
7. Bệnh bạc thau
8. Bệnh gỉ sắt
9. Bệnh mề gà
10. Bệnh do vi khuẩn
11. Bệnh thối ngọn dâu
12. Bệnh do virut
13. Bệnh xoăn lá
14. Bệnh thiếu dinh dưỡng

Bài 3. Quản lý dịch hại tổng hợp
1. Phương pháp phòng trừ bằng kỹ thuật nông nghiệp
2. Phương pháp phòng trừ bằng cơ giới và vật lý
3. Phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp sinh vật học
4. Phòng trừ bằng thuốc hóa học

Gửi phản hồi