Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại – Nghề Trồng cây có múi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây có múi
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Nhóm biên soạn: Ngô Hoàng Duyệt (chủ biên), Trần Thị Xuyến, Hà Chí Trực, Nguyễn Thanh BìnhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vâtk (BVTV)
1. Định nghĩa về thuốc bảo vệ thực vật
2. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật
3. Một số khái niệm về tác động của thuốc lên dịch hại
4. Tính độc của thuốc
5. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
6. Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật
7. Phương pháp sử dụng thuốc BVTV

Bài 2. Côn trùng hại cây có múi và biện pháp quản lý
1. Sâu vẽ bùa
2. Rầy chổng cánh
3. Rầy mềm
4. Rệp sáp (Pseudococcus sp.)
5. Bọ xít xanh
6. Ngài chích hút trái
7. Bọ trĩ
8. Sâu đục vỏ trái
9. Bọ nhẩy (rầy bướm, rầy nhảy)
10. Ruồi đục trái

Bài 3. Nhện hại cây có múi và biện pháp quản lý
1. Đặc điểm chung của nhện hại cây có múi
2. Các loại nhện hại cây có múi
– Nhện vàng (Phyllocoptruta oleivora Ashmead)
– Nhện đỏ
– Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus Banks) hại cây có múi

Bài 4. Bệnh hại cây có múi và biện pháp quản lý
1. Bệnh vàng lá Greening
2. Bệnh tristeza
3. Bệnh loét
4. Bệnh ghẻ
5. Bệnh vàng lá thối rễ
6. Bệnh chảy nhựa thân
7. Bệnh bứu rễ cây có múi
8. Bệnh nấm hồng (mốc hồng)
9. Bệnh lở cổ rễ, chết cây con
10. Các bệnh khác
– Đốm nâu
– Melanose
– Đốm đen
– Bồ hóng

Gửi phản hồi