Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại thanh long – Nghề trồng thanh long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng thanh long
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Chí Thành (chủ biên), Hà Chí Trực, Nguyễn Thanh BìnhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
1. Những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV
2. Sử dụng thuốc an toàn
3. Sử dụng thuốc hiệu quả

Bài 2. Sâu hại thanh long
1. Ruồi đục trái
2. Kiến
3. Ngâu
4. Bọ xít
5. Bọ trĩ
6. Rệp sáp
7. Rầy mềm (rệp muội)

Bài 3. Bệnh hại thanh long
1. Bệnh thán thư
2. Bệnh thối cành
3. Bệnh đốm nâu
4. Bệnh đốm xám (bệnh nám cành)
5. Bệnh sinh lý
– Bệnh rụng nụ, rụng trái non
– Hiện tượng nứt vỏ trái
– Hiện tượng trái chín không đều, bị lem
6. Bệnh thối nhũn

Bài 4. Sinh vật khác hại thanh long
1. Ốc sên hại thanh long
2. Sên trần (sên nhớt)
3. Chuột hại thanh long
4. Nhện đỏ hại thanh long

Bài 5. Quản lý dịch hại tổng hợp
1. Định nghĩa quản lý dịch hại tổng hợp
2. Mục tiêu của IPM
3. Những nguyên tắc của IPM
4. Đặc điểm của IPM
5. Nội dung kỹ thuật chủ yếu của IPM

Gửi phản hồi