Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại trên cây ngô – Nghề trồng ngô

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng ngô
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2011
Nhóm biên soạn: Trần Văn Dư, Đào Thị Hương Lan, Trần Thị Thanh BìnhNội dung:

Bài 1. Hóa chất thường dùng trong quản lý sâu bệnh hại ngô
1. Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)
2. Các loại thuốc trừ sâu bệnh hại

Bài 2. Sâu hại
1. Sâu xám (Agrotis ypisilon Rott)
2. Sâu đục thân ngô (Ostrinia furnacalis Gaunee)
3. Sâu cắn lá ngô
4. Rệp hại cờ ngô (Rhopalosiphum maydis)

Bài 3. Bệnh hại
1. Bệnh đốm lá lớn (Helminthosporium turcicum Pass = Bipolaris turcica (Pass) Shoemaker)
2. Bệnh đốm lá nhỏ (Helminthosporium maydis Nisik = Bipolaris maydis (Nisik. et. Miyake) Shoem)
3. Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani Kuhn)
4. Bệnh phấn đen hại ngô (Ustilago zeae Shwein Unger (DC.) Corda)
5. Bệnh bạch tạng (Sclerospora maydis Bult. & Bisby)
6. Bệnh gỉ sắt (Puccinia maydis Ber.)
7. Bệnh mốc hồng (Fusarium moniliforme Sheld.)
8. Bệnh vius

Bài 4. Các loài dịch hại khác
1. Quản lý chuột hại
2. Quản lý ốc sên
3. Quản lý cỏ dại

 

Gửi phản hồi