Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất cây bơ giống – Nghề Trồng cây bơ

Trang 1 / 131Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây bơ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Thị Nga (chủ biên), Phạm Thị Bích Liễu, Nguyễn Quốc Khánh

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chọn giống và hạt giống
1. Đặc điểm của các giống bơ
2. Chọn giống bơ
3. Chọn cây mẹ
4. Chọn và hái trái giống
5. Tách quả chọn hạt
6. Bảo quản hạt giống

Bài 2. Xây dựng vườn ươm cây giống
1. Xác định số lượng cây giống
2. Xác định diện tích vườn ươm
3. Chọn vị trí vườn ươm
4. Thiết kế luống cây
5. Thiết kế đường đi
6. Hệ thống tưới tiêu nước
7. Thiết kế các hệ thống khác

Bài 3. Chuẩn bị cây thực sinh
1. Chuẩn bị bầu đất
2. Chuẩn bị hạt giống
3. Chăm sóc cây thực sinh
4. Chọn cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn

Bài 4. Xây dựng vườn nhân chồi
1. Chọn giống làm vườn nhân chồi
2. Thiết kế bà trồng vườn nhân chồi bơ
3. Chăm sóc vườn nhân chồi
4. Chọn, cắt và xử lí chồi bơ
5. Vận chuyển và bảo quản chồi bơ

Bài 5. Ghép cây bơ
1. Chọn chồi ghép
2. Chuẩn bị dụng cụ ghép
3. Chọn gốc ghép
4. Xử lý gốc ghép
5. Xử lý chồi ghép
6. Đặt chồi ghép vàp gốc ghép
7. Quấn dây buộc vết ghép
8. Chụp túi nilon lên chồi ghép
9. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công sau khi ghép

Bài 6. Chăm sóc cây sai ghép và xuất vườn
1. Chăm sóc cây sau ghép
2. Chọn cây ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn

Gửi phản hồi