Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất cây dứa giống – Nghề trồng dứa

Trang 1 / 75Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng dứa
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Đoàn Thị Chăm (chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đinh Thị Đào, Nguyễn Hồng Thắm

Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Xây dựng vườn ươm
1. Chọn vị trí và diện tích vườn ươm
2. Vệ sinh vườn
3. Thiết kế vườn ươm
4. Làm đất, lên liếp
5. Rào vườn
6. Làm giàn che

Bài 2. Lựa chọn nguyên nhân, vật liệu nhân giống
1. Chọn phương pháp nhân giống
2. Chuẩn bị dụng cụ nhân giống
3. Chọn vườn cây mẹ
4. Chọn cây mẹ

Bài 3. Nhân giống dứa
1. Nhân giống bằng hom
2. Nhân giống bằng chồi
3. Ra ngôi cây con
4. Giâm chồi trong vườn ươm
5. Chăm sóc caya con trong vườn ươm
6. Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn

Gửi phản hồi