Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất cây giống – Nghề Trồng rau công nghệ cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau công nghệ cao
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2014
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên),Phùng Trung Hiếu, Kiều Thị Thuyên, Nguyễn Thị ThaoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị làm cây giống
1. Chọn địa điểm thành lập vườn ươm
2. Quy hoạch và thiết kế vườn ươm
3. Các điều kiện, dụng cụ, sản xuất cây giống rau
4. Lựa chọn nguồn giống rau

Bài 2. Gieo ươm và chăm sóc cây giống
1. Nhân giống cây cà chua
2. Nhân giống cây xà lách

Bài 3. Chuẩn bị cây giống xuất vườn
1. Cây giống cà chua
2. Cây giống xà lách
3. Cây giống dưa chuột
4. Cây giống ớt ngọt

Gửi phản hồi