Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất cây giống – Nghề Trồng rau hữu cơ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề trồng rau hữu cơ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội – 2013
Nhóm biên soạn: Phạm Thanh Hải (Chủ biên), Trần Thị Thanh Bình, Đồng Văn Quang, Phùng Trung HiếuTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị làm cây giống
1. Chọn địa điểm thành lập vườn ươm
2. Quy hoạch và thiết kế vườn ươm
3. Những chú ý khi chọn địa điểm làm vườn ươm cây giống
4. Các phương pháp gieo ươm hạt giống
5. Chuẩn bị đất làm vườn ươm
6. Chăm bón và tưới nước
7. Quản lý dịch hại

Bài 2. Kỹ thuật gieo và chăm sóc cây giống
1. Kỹ thuật gieo và chăm sóc cây cà chua
2. Kỹ thuật gieo và chăm sóc cây bắp cải
3. Kỹ thuật gieo và chăm sóc cây dưa chuột
4. Kỹ thuật gieo và chăm sóc cây đậu đỗ

Bài 3. Chuẩn bị cây giống xuất vườn
1. Kỹ thuật chăm sóc cà chua trước khi xuất vườn
2. Kỹ thuật chăm sóc bắp cải trước khi xuất vườn
3. Kỹ thuật chăm sóc dưa chuột trước khi xuất vườn

Gửi phản hồi