Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sử dụng biện pháp sinh học – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: ThS. Nguyễn Văn Dũng (chủ biên), ThS. Ngô Hoàng Duyệt (Hiệu chỉnh)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Thiên địch bắt mồi và thiên địch ký sinh
1. Sử dụng thiên địch bắt mồi
2. Sử dụng thiên địch ký sinh

Bài 2. Các chế phẩm sinh học
1. Khái niệm và đặc điểm chế phẩm sinh học
2. Các dạng chế phẩm sinh học và cách sử dụng

Bài 3. Chế biến và sử dụng thuốc thảo mộc
1. Khái niệm và đặc điểm của thảo mộc
2. Ché biến thuốc thảo mộc

Gửi phản hồi