Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sử dụng các biện pháp canh tác – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: ThS. Đinh Viết Tú (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt (Hiệu chỉnh)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Biện pháp sử dụng giống
1. Vai trò của giống trong công tác IPM
2. Sử dụng giống chống chịu sâu bệnh
3. Một số biện pháp làm tăng tính chống chịu

Bài 2. Vệ sinh đồng ruộng
1. Khái niệm và vai trò của vệ sinh đồng ruộng
2. Một số biện pháp vệ sinh đồng ruộng
3. Thực hành

Bài 3. Làm đất
1. Khái niệm và vai trò của việc làm đấy đối với sản xuất nông nghiệp
2. Một số biện pháp làm đất hợp lý
3. Thực hành

Bài 4. Luân canh và xen canh
1. Khái niệm và vai trò của luân canh và xen canh
2. Kỹ thuật luân canh và xen canh
3. Thực hành

Bài 5. Thời vụ và gieo trồng thích hợp
1. Khái niệm và nguyên tắc bố trí thời vụ gieo trồng
2. Bố trí thời vụ gieo trồng
3. Bố trí mật độ khoảng cách gieo trồng

Bài 6. Tưới tiêu hopwj lý
1. Khái niệm và vai trò của biện pháp tưới tiêu
2. Thực hành

Bài 7. Bón phân hợp lý
1. Khái niệm và vai trò của phân bón trong công tác bảo vệ thực vật
2. Biện pháp bón phân hợp lý
3. Thực hành

Gửi phản hồi