Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun Thu hoạch và tiêu thụ Nho

Trang 1 / 50Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng nho
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nhóm biên soạn: Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Viêt Thông, Phan Quốc Hoàn

 

Nội dung:

Bài 1. Tiêu thụ sản phẩm
1. Tìm hiểu thị trường
– Nhu cầu
– Dự kiến khả năng tiêu thụ quả nho
2. Quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm
3. Nghiên cứu các điều khoản hợp đồng
4. Thỏa thuận các điều khoản hợp đồng
5. Soạn thảo và ký hợp đồng

Bài 2. Thu hoạch nho
1. Chuẩn bị thu hoạch
2. Thu hoạch

Bài 3. Phân loại, đóng gói và bảo quản
1. Phân loại
2. Đóng thùng
3. Bảo quản nho
4. Giao hàng

Gửi phản hồi