Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng cây dứa – Nghề trồng dứa

Trang 1 / 75Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng dứa
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Đinh Thị Đào (chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm

Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị cây giống
1. Tiêu chuẩn cây giống tốt
2. Xác định thời điểm trồng
3. Xác định mật độ, khoảng cách trồng
4. Chuẩn bị cây giống để trồng

Bài 2. Trồng cây
1. Tạo lỗ/ rãnh trồng
2. Vận chuyển cây giống đến lỗ/ rãnh trồng
3. Đặt cây vào lỗ/ rãnh
4. Lấp đất
5. Tưới nước sau trồng
6. Tủ gốc

Bài 3. Trồng dặm dứa
1. Chuẩn bị dặm cây
2. Dặm cây
3. Chăm sóc sau khi dặm cây

Bài 4. Trồng xen
1. Tác dụng của cây trồng xen
2. Chọn loại cây để trồng xen
3. Xác định thời điểm trồng xen
4. Trồng xen
5. Chăm sóc và thu hoạch cây trồng xen

Bài đọc thêm: Kỹ thuật trồng dứa Queen theo VietGap

Gửi phản hồi