Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng cây sầu riêng, măng cụt – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt

Trang 1 / 65Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng sầu riêng, măng cụt
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Đinh Thị Đào, Nguyễn Hồng Thắm

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm của cây sầu riêng
1. Nguồn gốc, giá trị kinh tế và tình hình sản xuất
2. Đặc tính thực vật của cây sầu riêng
3. Sự sinh trưởng, phát triển của cây sầu riêng
4. Đặc điểm sinh thái của cây sầu riêng

Bài 2. Đặc điểm cây măng cụt
1. Nguồn gốc, giá trị kinh tế và tình hình sản xuất
2. Đặc tính thực vật học của cây măng cụt
3. Đặc điểm sinh thái của cây măng cụt

Bài 3. Trồng cây sầu riêng, măng cụt
1. Đặt cây vào hố
2. Lấp đất
3. Cắm cọc giữ cho cây đứng vững
4. Tưới nước giữ ẩm cho cây sau trồng
5. Che nắng cho cây sau trồng
6. Phủ (tủ) gốc cho cây sau trồng

Bài 4. Trồng cây trồng xen
1. Tác dụng của cây trồng xen
2. Chọn loại cây để trồng xen
3. Trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trồng xen
4. Tính hiệu quả cây trồng xen

Gửi phản hồi