Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng mía – Nghề trồng mía đường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng mía đường
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Thái Dương (Chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm, Đinh Thị ĐàoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của cây mía
1. Các bộ phận của cây mía
2. Quang hợp và hô hấp của cây mía
3. Các giai đoạn sinh trưởng của cây mía

Bài 2. Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị để trồng mía
1. Xác định các dụng cụ, trang thiết bị trồng mía
2. Lập danh sách dụng cụ, trang thiết bị trồng mía
3. Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị trồng mía

Bài 3. Chuẩn bị đất trồng mía
1. Chọn đất để trồng mía
2. Chuẩn bị đất trồng mía
3. Làm đất để trồng mía
4. Phân hàng
5. Bón lót
6. Xử lý đất trước khi trồng

Bài 4. Xác định mật độ trồng mía
1. Xác định phương thức trồng mía
2. Căn cứ đặc điểm giống mía
3. Căn cứ điều kiện môi trường

Bài 5. Chuẩn bị hom mía giống
1. Chọn giống mía
2. Chọn mía giống
3. Chặt hom mía giống
4. Xử lý hom mía giống
5. Bảo quản hom giống
6. Vận chuyển hom giống

Bài 6. Đặt hom và lấp đất
1. Xác định điều kiện khí hậu, thời tiết khi trồng
2. Xác định điều kiện đất đai khi trồng
3. Đặt hom
4. Lấp đất

Bài 7. Xử lý mía lưu gốc
1. Tìm hiểu mía lưu gốc và lợi ích của mía lưu gốc
2. Đặc điểm của mía lưu gốc
3. Thực hiện xử lý mía lưu gốc

Bài 8. Trồng dặm
1. Xác định diện tích cần dặm
2. Chuẩn bị hom để dặm
3. Dặm mía
4. Chăm sóc sau dặm

Gửi phản hồi