Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun Trồng mới Điều – Nghề trồng Điều

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng điều
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn gồm các giảng viên Trường Cảo Đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc: Phan Quốc Hoàn (chủ biên), Nguyễn Viết Thông, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Văn Tân, Trịnh Thị Vân, Nguyễn Văn ChiếnNội dung:

Bài 1. Yêu cầu sinh thái cây Điều
Bài 2. Chuẩn bị đất trồng điều
Bài 3. Thiết kế vườn trồng điều
Bai 4. Trồng mới vườn điều