Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng rau nhóm ăn lá – Nghề Trồng rau an toàn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau an toàn
Bộ Nông Nghiệp và PTTNT, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Hương Lan, Cù Xuân Phương, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị ThủyTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Sản xuất bắp cải an toàn
1. Thời vụ trồng (dương lịch)
2. Các giống bắp trồng
3. Tạo cây giống
4. Trồng ra ruộng sản xuất
5. Thu hoạch bắp cải

Bài 2. Sản xuất rau cải xanh, cải chíp an toàn
1. Thời vụ trồng (dương lịch)
2. Các giống cải
3. Giai đoạn vườn ươm
4. Trồng ra ruộng sản xuất
5. Thu hoạch cải xanh, cải chíp

Bài 3. Sản xuất rau mồng tơi an toàn
1. Thời vụ trồng (dương lịch)
2. Các giống mồng tơi
3. Tạo cây giống
4. Giai đoạn trồng ra ruộng sản xuất
5. Thu hoạch mồng tơi

Gửi phản hồi