Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng rau nhóm ăn quả – Nghề Trồng rau an toàn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau an toàn
Bộ Nông Nghiệp và PTTNT, Hà Nội – 2010
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Hương Lan, Cù Xuân Phương, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị ThủyTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Sản xuất cà chua an toàn
1. Thời vụ trồng
2. Các dạng giống cà chua
3. Tạo cây giống
4. Trồng ra ruộng sản xuất
5. Thu hoạch cà chua

Bài 2. Sản xuất dưa chuột an toàn
1. Thời vụ trồng (dương lịch)
2. Các giống dưa chuột
3. Tạo cây giống
4. Trồng ra ruộng sản xuất
5. Thu hoạch dưa chuột

Bài 3. Sản xuất đậu đũa an toàn
1. Thời vụ trồng (dương lịch)
2. Các dạng giống đậu đũa
3. Trồng cây (gieo hạt)
4. Thu hoạch

Gửi phản hồi