Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng rau trong môi trường đất – Nghề Trồng rau công nghệ cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau công nghệ cao
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2014
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Phùng Trung Hiếu, Kiều Thị Thuyên, Nguyễn Thị ThaoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng và chăm sóc ớt ngọt
1. Thời vụ trồng
2. Làm đất
3. Mật độ, khoảng cách trồng
4. Trồng cây
5. Điều chỉnh thời vụ
6. Kiểm soát lượng nước tưới
7. Kiểm soát lượng phân bón
8. Kiểm yếu tố khí hậu
9. Chăm sóc
10. Kiểm soát sâu bệnh hại

Bài 2. Trồng và chăm sóc xà lách
1. Thời vụ trồng
2. Chuẩn bị đất
3. Lên luống, gieo trồng
4. Mật độ, khoảng cách
5. Lượng phân bón
6. Trồng rau
7. Chăm sóc

Bài 3. Trồng và chăm sóc cà chua
1. Thời vụ trồng
2. Làm đất
3. Mật độ, khoảng cách trồng
4. Trồng cây
5. Kiểm soát lượng nước tưới
6. Kiểm soát lượng phân bón
7. Kiểm soát khí hậu
8. Treo dây, bấm ngọn và tỉa cành
9. Kiểm soát sâu bệnh hại

Gửi phản hồi