Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc chôm chôm – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm

Trang 1 / 115Giáo trình sơ cấp nghề – Nghè trồng xoài, ổi, chôm chôm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Tiến Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Dũng, Trần Phạm Thanh Giang, Nguyễn Hữu Luyến

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng mới chôm chôm
1. Đặc điểm của cây chôm chôm
2. Đặc tính thực vật cây chôm chôm
3. Thực hiện trồng chôm chôm
4. Cắm cọc giữ cho cây chôm chôm đứng vững
5. Tưới nước giữ ẩm cho cây sau trồng
6. Che nắng cho cây sau trồng
7. Phủ (tủ) gốc cho cây mới trồng

Bài 2. Tưới và tiêu nước cho cây chôm chôm
1. Xác định nhu cầu nước của cây chôm chôm
2. Tưới nước cho chôm chôm
3. Tiêu nước cho cây chôm chôm

Bài 3. Làm cỏ, bón phân cho chôm chôm
1. Tác hại của cỏ dại
2. Xác định loại cỏ dại trong vườn chôm chôm
3. Xác định thời điểm và phương pháp làm cỏ
4. Phòng cỏ dại trong vườn chôm chôm
5. Trừ cỏ dại trong vườn chôm chôm
6. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây chôm chôm
7. Xác định loại phân bón
8. Chuẩn bị trước khi bón phân cho chôm chôm
9. Bón phân cho chôm chôm
10. Bón phân cho chôm chôm theo nguyên tắc 5 đúng

Bài 4. Tỉa cành, tạo tán
1. Định hình tán cây
2. Tỉa cành
3. Tạo tán cho chôm chôm

Bài 5. Xử lý ra hoa
1. Xử lý ra hoa quả vụ
2. Chăm sóc sau xử lý

Bài 6. Phòng trừ dịch hại chính trên cây chôm chôm
1. Tìm hiểu về dịch hại trên chôm chôm
2. Phòng trừ sâu hại chôm chôm (rệp sáp, sâu ăn bông, sâu đục trái)
3. Phòng trừ bênh hại chôm chôm (thối trái, phấn trắng, đốm rong, cháy lá, bồ hóng)

Gửi phản hồi