Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc chuối – Nghề Trồng chuối

Trang 1 / 114Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chuối
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Đặng Thị Hồng, Trịnh Thị Vân

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Làm đất trồng chuối
1. Làm đất
2. Đào hố trồng chuối
3. Bón lót

Bài 2. Trồng chuối
1. Thời vụ
2. Chuẩn bị cây giống
3. Đào đất phân trong hố, tạo lỗ để trồng
4. Trồng mới
5. Những chú ý sau trồng
6. Trồng xem trong vườn chuối
7. Trồng cây (đai) chắn gió

Bài 3. Làm cỏ, bón phân cho chuối
1. Làm cỏ
2. Bón phân thúc

Bài 4. Tưới tiêu nước cho chuối
1. Tưới nước
2. Tiêu nước

Bài 5. Cắt lá, bẻ hoa, tỉa chồi đổ ngã cho chuối
1. Cắt lá
2. Đánh tỉa chồi
3. Bẻ hoa, tỉa qur, bao quầy
4. Chống đổ ngã

Gửi phản hồi