Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014
Biên soạn: NGUYỄN THỊ KIM THU (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ THANH MAI – PHAN QUỐC HOÀNTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Yêu cầu ngoại cảnh và xác định thời điểm trồng hoa đồng tiền
1. Yêu cầu ngoại cảnh và xác định thời điểm trồng
2. Xác định thời điểm trồng

Bài 2. Nhân giống hoa đồng tiền
1. Nhân giống vô tính
2. Nhân giống hữu tính
– Cấy hạt giống trong môi trường nuôi cấy mô
– Gieo hạt trực tiếp trên giá thể
3. Chăm sóc cây hoa đồng tiền non

Bài 3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền
1. Chuẩn bị trước khi trồng hoa đồng tiền
2. Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền
3. Chăm sóc khác (tỉa lá, thôgn gió nhà che, năng suất và thay giống – trồng lại)

Bài 4. Phòng trừ dịch hại trên hoa đồng tiền
1. Phòng trừ sâu hại
– Sâu xám, sâu đất (Agrotis ypsilon Rott)
– Bọ trĩ
– Sâu đục lá (vẽ bùa)
– Bọ phấn
– Nhện đỏ
– Sâu xanh hại hoa
2. Phòng trừ bệnh hại
– Bệnh đốm lá (Alternaria sp.)
– Bệnh mốc xám (Botryis cinerea)
– Bệnh héo vàng
– Bệnh thối Pythium (Pythium aphanidermatum)
– Bệnh thối Phytophthora (Phytophthora cryptogea)
– Bệnh phấn trắng (Golovinomyces cichoracearum)

Gửi phản hồi