Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa huệ, lay ơn – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề –  Nghề trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Hà Nội – 2014
Tham gia biên soạn: Trần Thu Hiền (chủ biên), Nguyễn Hữu Lê, Phan Duy NghĩaTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1: Điều kiện ngoại cảnh và xác định thời điểm trồng
A. Nội dung
1. Yêu cầu ngoại cảnh đối với hoa huệ
2. Yêu cầu ngoại cảnh đối với hoa lay ơn
3. Xác định thời điểm trồng
3.1. Nhu cầu thị trường tiêu thụ
3.2. Xác định thời điểm trồng hoa huệ
3.3. Xác định thời điểm trồng hoa lay ơn

Bài 2: Trồng và chăm sóc hoa huệ
A. Nội dung bài
1. Nhân giống và chọn giống
1.1. Nhân giống
1.1.1. Nhân giống bằng củ
1.1.2. Nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
1.2. Chọn củ giống, cây giống
1.2.1. Chọn củ giống
1.2.2. Chọn cây giống
2. Xác định khoảng cách, mật độ
2.1. Cơ sở xác định
2.2. Khoảng cách, mật độ
3. Trồng củ giống, cây giống
3.1. Trồng củ giống
3.1.1. Rạch hàng hoặc tạo lỗ
3.1.2. Đặt củ giống
3.1.3. Lấp đất
3.2. Trồng cây giống
3.3. Chăm sóc sau trồng
3.3.1. Tưới nước sau trồng
3.3.2. Trồng dặm
4. Làm cỏ, vun xới
4.1. Tác dụng
4.2. Yêu cầu kỹ thuật làm cỏ, vun xới
5. Bón phân
5.1. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng đối với cây hoa huệ
5.2. Xác định lượng phân bón thúc
5.3. Cách bón thúc
5.4. Những điều cần chú ý khi sử dụng phân bón
5.4.1. Yêu cầu của việc bón phân cân đối, hợp lý
5.4.2. Các yếu tố cần chú ý khi sử dụng phân bón
6. Tưới nước
6.1. Nhu cầu nước của cây
6.2. Thời điểm tưới nước
6.3. Phương pháp tưới nước
6.3.1. Một số yêu cầu khi tiến hành tưới nước
6.3.2. Các yếu tố quyết định việc lựa chọn phương pháp tưới
6.3.3. Các phương pháp tưới nước

Bài 3: Trồng và chăm sóc hoa lay ơn
A. Nội dung bài
1. Xác định khoảng cách, mật độ trồng
1.1. Cơ sở xác định khoảng cách, mật độ trồng
1.2. Mật độ trồng của một số giống hoa lay ơn
2. Chuẩn bị củ giống hoa
2.1. Chọn củ giống
2.2. Xử lý củ giống
3. Trồng củ giống
3.1. Rạch hàng
3.2. Đặt củ giống
3.3. Lấp đất
3.4. Chăm sóc sau trồng
4. Làm cỏ, vun xới, tỉa mầm
4.1. Tác hại của cỏ dại đối với hoa
4.2. Kỹ thuật làm cỏ, vun xới
4.3. Tỉa mầm
5. Bón phân thúc
5.1. Xác định loại phân bón thúc
5.2. Xác định lượng phân bón thúc
5.3. Cách bón thúc
6. Tưới nước
6.1. Xác định thời điểm tưới nước
6.2. Phương pháp tưới nước
7. Chống đổ
7.1. Mục đích
7.2. Biện pháp thực hiện
8. Điều tiết hoa nở
8.1. Mục đích
8.2. Cơ sở điều tiết hoa nở
8.3. Biện pháp điều tiết hoa nở
8.3.1. Biện pháp điều tiết hoa nở sớm
8.3.2. Biện pháp điều tiết cho hoa nở muộn

Bài 4. Phòng trừ dịch hại
A. Nội dung
1. Phòng trừ sâu, bệnh hại trên hoa huệ
1.1. Sâu hại
1.2. Bệnh hại cây hoa huệ
1.2.1. Bệnh thối củ
1.2.2. Bệnh thối bẹ
1.2.3. Bệnh thối gốc (Bệnh héo vàng)
1.2.4. Bệnh héo xanh
2. Sâu bệnh hại cây hoa lay ơn
2.1. Sâu hại
2.2. Bệnh hại cây hoa lay ơn
2.2.1. Bệnh do tuyến trùng
2.2.2. Bệnh trắng lá
2.2.3. Bệnh thối xám (bệnh thối hạch)
2.2.4. Bệnh héo vàng
2.2.5. Bệnh đốm nâu
3. Phòng trừ tổng hợp
3.1. Biện pháp canh tác kỹ thuật
3.2. Biện pháp cơ giới vật lý
3.3. Biện pháp hoá học

Bài 5. Chăm sóc sau thu hoạch và giữ giống
A. Nội dung
1. Chăm sóc cây hoa huệ sau thu hoạch và giữ giống
1.1. Chăm sóc cây hoa huệ sau thu hoạch
1.1.1. Cắt tỉa lá
1.1.2. Làm cỏ
1.1.3. Bón phân
1.1.4. Tưới nước
1.2. Thu hoạch củ
1.3. Xử lý củ
1.4. Bảo quản củ
2. Chăm sóc hoa lay ơn sau thu hoạch và giữ giống
2.1. Chăm sóc hoa lay ơn sau thu hoạch
2.1.1. Làm cỏ
2.1.2. Bón phân
2.1.3. Tưới nước
2.2. Thu hoạch củ
2.3. Phân loại củ giống
2.4. Xử lý củ giống
2.5. Bảo quản củ giống
2.5.1. Bảo quản ở điều kiện bình thường
2.5.2. Bảo quản trong kho lạnh

Gửi phản hồi