Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa lan (BVTV) – Nghề Trồng hoa lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề  – Nghề trồng hoa lan
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Thị Hương Lan, Lê Trung Hưng, Đắt Thị Ất, Trần Ngọc TrườngTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Hóa chất sử dụng trong quản lý dịch hại hoa lan
1. Định nghĩa về thuốc bảo vệ thực vật
2. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật
3. Các loại thuốc trừ côn trùng, ốc và nhện hại hoa lan
4. Dụng cụ phun thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nghề trồng lan

Bài 2. Sâu hại hoa lan
1. Sâu hại lan
– Rệp vảy hại lan
– Rệp bông hại lan
– Bọ trĩ hại lan
– Nhện đỏ hại phong lan
– Ốc sên và sên
– Chuột hại

Bài 3. Bệnh hại hoa lan
1. Bệnh hại hoa lan
– Bệnh thối đen
– Bệnh thối đen gốc
– Bệnh thối nâu
– Bệnh thối mềm
– Bệnh đốm lá

Gửi phản hồi