Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc măng tây – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Lê Duy Thành (chủ biên), TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Phạm Thị HậuTài liệu liên quan:

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị giống măng tây để trồng
1. Lựa chọn giống măng tây để trồng
2. Gieo ươm hạt giống măng tây trên luống đất
3. Gieo ươm hạt giống măng tây trong bầu

Bài 2. Trồng măng tây ra ruộng sản xuất
1. Giới thiệu một số hình thức chính trồng măng tây ở nước ta
2. Xác định mật độ, khoảng cách trồng măng tây
3. Kỹ thuật trồng măng tây

Bài 3. Chăm sóc măng tây sau trồng
1. Trồng dặm
2. Làm giàn chống đổ cho măng tây
3. Xới xáo, vun gốc, làm cỏ cho măng tây
4. Bón thúc phân cho măng tây
5. Cắt tỉa cho măng tây
6. Điều tiết nước cho măng tây