Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc rau hữu cơ – Nghề Trồng rau hữu cơ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau hữu cơ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2013
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Trần Thị Thanh Bình, Đồng Văn Quang, Phùng Trung HiếuTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng và chăm sóc rau bắp cải hữu cơ
1. Luân canh
2. Thời vụ
3. Mật độ, khoảng cách
4. Trồng rau. trồng xen
5. Lượng phân bón cho cây bắp cải
6. Chăm sóc

Bài 2. Trồng và chăm sóc rau dưa chuột hữu cơ
1. Luân canh
2. Thời vụ
3. Mật độ, khoảng cách
4. Trồng rau, trồng xen
5. Lượng phân bón
6. Chăm sóc

Bài 3. Trồng và chăm sóc đậu cô ve hữu cơ
1. Lân canh
2. Thời vụ
3. Mật độ, khoảng cách
4. Trồng rau, trồng xen
5. Lượng phân bón
6. Chăm sóc

Bài 4. Trồng và chăm sóc cà chua hữu cơ
1. Luân canh
2. Thời vụ
3. Mật độ, khoảng cách
4. Trồng cà chua, trồng xen
5. Lượng phân bón
6. Chăm sóc

Gửi phản hồi