Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc rau không dùng đất – Nghề Trồng rau công nghệ cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau công nghệ cao
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2014
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Phùng Trung Hiếu, Kiều Thị Thuyên, Nguyễn Thị ThaoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng rau trong môi trường giá thể và hệ thống tưới nhỏ giọt
1. Trồng cây cà chua trong môi trường giá thể và hệ thống tưới nhỏ giọt
2. Trồng cây dưa chuột trong môi trường giá thể và hệ thống tưới nhỏ giọt

Bài 2. Trồng rau thủy canh
1. Giới thiệu trồng rau thủy canh
– Ưu điểm của trồng thủy canh
– Hạn chế của kỹ thuật thủy canh
2. Phân loại hệ thống trồng rau thủy canh tại Việt Nam
– Hệ thống thủy canh hồi lưu (thủy canh động)
– Hệ thống thủy canh tĩnh
3. Kỹ thuật cơ bản trồng rau thủy canh
– Kỹ thuật cơ bản trồng rau thủy canh động
– Kỹ thuật cơ bản trồng rau thủy canh tĩnh
4. Kỹ thuật trồng rau thủy canh
– Kỹ thuật trồng rau cải thủy canh
– Kỹ thuật trồng rau muống thủy canh
– Kỹ thuật trồng xà lách thủy canh

Gửi phản hồi