Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc xoài – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm

Trang 1 / 118Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Tiến Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Dũng, Trần Phạm Thanh Giang, Nguyễn Lưu Luyến.

Một số tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng xoài mới
1. Đặc điểm của cây xoài
2. Đặc tính thực vật của cây xoài
3. Thực hiện trồng xoài
4. Cắm cọc giữ cho cây đứng vững
5. Tưới nước giữ ẩm cho cây sau trồng
6. Che nắng cho cây sau trồng
7. Phủ (tủ) gốc cho cây mới trồng.

Bài 2. Tưới và tiêu nước cho xoài
1. Xác định nhu cầu nước của cây
2. Tưới nước cho xoài
3. Tiêu nước cho vườn xoài

Bài 3. Làm cỏ, bón phân cho xoài
1. Tác hại của cỏ dại
2. Phòng trừ cỏ dại trong vườn xoài
3. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây xoài
4. Xác định loại và lượng phân bón
5. Chuẩn bị trước khi bón
6. Phân bón cho xoài

Bài 4. Tỉa cành, tạo tán
1. Múc đích tỉa cành, tạo tán
2. Định hình tán cây xoài
3. Tỉa cành
4. Vệ sinh và chăm sóc sau tỉa cành
5. Tạo tán cho xoài

Bài 5. Xử lý ra hoa trái vụ
1. Xác định thời điểm xử lý
2. Các phương pháp xử lý
3. Quy trình xử lý ra hoa trái vụ
4. Tăng đậu quả
5. Chăm sóc sau xử lý

Bài 6. Phòng trừ dịch hại chính trên cây xoài
1. Phòng trừ sâu, nhện hại xoài (sâu đục thân, sâu đục ngọn, vòi voi đục ngọn, bọ cắt lá, ruồi đục quả, sâu đục quả (hột) xoài, Rầy bông xoài, sâu ăn bông xoài, rệp sáo, bọ trĩ hại xoài, nhện đỏ hại xoài)
2. Phòng trừ bệnh hại xoài (thán thư, phấn trắng, cháy lá, đốm đen vi khuẩn)