Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Dũng (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt (Hiệu chỉnh)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Lược sử hình thành và cơ sở khoa học của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp
1. Lược sử hình thành chương trình IPM
2. Cơ sở khoa học ứng dụng của biện pháp phòng trừ tổng hợp
3. Hệ sinh thái các yếu tố sinh thái trong áp dụng IPM

Bài 2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý dịch hại tổng hợp
1. Trồng và chăm sóc cây khỏe
2. Thăm đồng thường xuyên
3. Nông dân trở thành chuyên gia đồng ruộng
4. Hạn chế sử dụng thuốc hóa học
5. Bảo vệ thiên địch

Bài 3. Giới thiệu quy trình quản lý dịch hại tổng hợp
1. Giới thiệu quy trình quản lý dịch hại tổng hợp chung
2. Giới thiệu quy trình quản lý dịch hị tổng hợp trên cây lúa

Gửi phản hồi