Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Nghệ thuật chậu cảnh (Bonsai – Non bộ)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Ngô Quang Đê
Trường Đại học Lâm Nghiệp
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2002Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu nghệ thuât chậu cảnh
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Tác dụng của chậu cảnh
3. Phân loại chậu cảnh
4. Các hình thức biểu hiện của chậu cảnh cây xanh
5. Các hình thức biểu hiện của chậu cảnh Non bộ
6. Đôi nét về chậu cảnh Việt Nam
7. Sơ lược nghệ thuật chậu cảnh Trung Quốc

Chương 2. Thưởng thức và bài trí chậu cảnh
1. Tìm hiểu về cái đẹp và chậu cảnh
2. Đặc trưng nghệ thuật chậu cảnh
3. Thưởng thức nghệ thuật chậu cảnh
4. Bài trí chậu cảnh

Chương 3. Các bộ phận tạo hình của chậu cảnh cây xanh
1. Thân chính
2. Cành cây
3. Rễ cây
4. Tán cây
5. Lá cây
6. Các phong cách đối ngược trong tạo hình tổng thể cây xanh

Chương 4. Chế tác chậu cảnh cây xanh
1. Thu thập cây dã sinh làm cây cảnh trong chậu
2. Dụng cụ và vật liệu cần thiết dùng trong chế tác
3. Tạo hình và gia công nghệ thuật
4. Nuôi dưỡng cây xanh trong chậu

Chương 5. Chậu cảnh Non Bộ
1. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng cho chế tác Non bộ
2. Thiết kế Non bộ
3. Thủ pháp thể hiện
4. Kỹ pháp chế tác
5. Chậu cảnh thủy hạn
6. Đặt tên cho tác phẩm chậu cảnh

Chương 6. Kỹ thuật gây trồng, chăm sóc một số loài cây cảnh trong chậu
1. Trà hoa
2. Tùng bách
3. Tuế
4. Đa, sung, si
5. Tre – trúc
6. Đỗ quyên
7. Đào
8. Mai hoa
9. Mai vàng
10. Mai tứ quý
11. Mai chiếu thủy
12. Sứ (sứ thái)
13. Nguyệt quới
14. Dạ hợp nhỏ
15. Lộc vừng

Gửi phản hồi