Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Nhân giống bằng ghép – Nghề Nhân giống cây ăn quả

Trang 1 / 65Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nhân giống cây ăn quả
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Trần Thị Xuyến (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên vật liệu ghép
1. Lựa chọn dụng cụ
– Các loại dụng cụ ghép
– Xử lý dụng cụ
2. Lựa chọn vật tư và vật liệu
– Lựa chọn dụng cụ và chuẩn bị dụng cụ
– Chọn nguyên vật liệu

Bài 2. Chọn gốc ghép và cách ghép
1. Khái niệm ghép, đặc điểm và ứng dụng
– Khái niệm ghép
– Cơ sở kết hợp giữa gốc và cành (hay mắt) ghép
– Điều kiện để ghép cành (hay mắt)
– Thời vụ ghép
2. Chọn và chăm sóc gốc ghép
– Chăm sóc cây ghép
– Chăm sóc cây góc ghép
3. Chọn cành ghép, mắt ghép
– Chọn cây lấy cành ghép
– Chọn cây lấy mắt ghép
– Chọn cành ghép, mắt ghép
4. Những điểm cần chú ý

Bài 3. Các kiểu ghép
1. Ghép cành
– Ghép áp
– Ghép niêm
– Ghép dưới vỏ
– Ghép bụng
– Ghép hình lưỡi
2. Mắt ghépp
– Ghép chữ T, U và chữ H
– Ghép khảm

Bài 4. Chăm sóc sau khi ghép
1. Kiểm tra sau ghép
2. Tưới nước bón phân
3. Làm cỏ cho gốc ghép
4. Phun thuốc phòng sâu bệnh

Gửi phản hồi