Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Nhân giống bằng tách chồi, giâm cành và chiết cành – Nghề Nhân giống cây ăn quả

Trang 1 / 60Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề Nhân giống cây ăn quả
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: Trần Thị Xuyến (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tách chồi
1. Chọn cây mẹ và kích thích phát triển chồi
2. Tách chồi, giâm cành
3. Chăm sóc chồi sau khi giâm

Bài 2. Giâm cành
1. Chuẩn bị vật liệu và phương tiện giâm cành
2. Giâm cành
3. Chăm sóc cành sau giâm

Bài 3. Chiết cành
1. Chọn cây mẹ và cành chiết
2. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên vật liệu chiết cành
3. Chiết cành
4. Xử lý cành sau chiết

Gửi phản hồi