Giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây cảnh

Giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây cảnh

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: LÊ HOÀI NAM – NGUYỄN ĐỨC NGỌC
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TẠO DÁNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:
Bài 1. Xây dựng ý tưởng tạo hình cây
1.1. Khái quát chung về cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật
1.2. Phân loại cây cảnh
1.3. Các dáng thế cơ bản
1.4. Quy ước thẩm mỹ về cây cảnh nghệ thuật
1.5. Ý nghĩa một số con số dùng trong nghệ thuật cây cảnh

Bài 2. Cắt tỉa tạo hình
2.1. Những cơ sở để uốn nắn, cắt tỉa cây
2.2. Dụng cụ cắt tỉa cây cảnh
2.3. Cắt tỉa tạo hình cho cây
2.4. Cắt tỉa giữ dáng – tu bổ

Bài 3. Uốn, nắn tạo hình cho cây
3.1. Dụng cụ và vật tư dùng để uốn, nắn tạo hình cây cảnh
3.2. Kỹ thuật uốn nắn cây cảnh

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi