Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Tạo hình cơ bản cho mai vàng, mai chiếu thủy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HUYỀN (Chủ biên) – LÂM ANH NGHIÊM – TRẦN THỊ THU TÂM
Giáo trình sơ cấp nghề: TRỒNG MAI VÀNG, MAI CHIẾU THỦY
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNNội dung:

Bài 1: Tạo cây nguyên liệu mai vàng, mai chiếu thủy
1. Tạo cây nguyên liệu mai vàng, mai chiếu thủy từ hạt
2. Tạo cây nguyên liệu bằng hình thức chiết, ghép, giâm cành
3. Thu thập cây nguyên liệu mai vàng, mai chiếu thủy từ bên ngoài

Bài 2: Xây dựng ý tưởng tạo hình cây mai vàng, mai chiếu thủy
1. Khái niệm chung về cây mai vàng, mai chiếu thủy nghệ thuật
2. Phân loại cây mai vàng, mai chiếu thủy
3. Các dáng, thế cơ bản
4. Một số quy ước thẩm mỹ về cây mai vàng, mai chiếu thủy nghệ thuật
5. Ý nghĩa một số con số dùng trong nghệ thuật cây mai vàng, mai chiếu thủy

Bài 3: Cắt tỉa tạo hình cho cây mai vàng, mai chiếu thủy
1. Những cơ sở để uốn nắn, cắt tỉa cây
2. Dụng cụ cắt tỉa cây mai vàng, mai chiếu thủy
3. Cắt tỉa tạo hình cho cây mai vàng, mai chiếu thủy
4. Cắt tỉa giữ dáng – tu bổ

Bài 4: Uốn nắn tạo hình cho cây mai vàng, mai chiếu thủy
1. Dụng cụ vật tư dùng để uốn, nắn tạo hình cây mai vàng, mai chiếu thủy
2. Kỹ thuật uốn nắn cây mai vàng, mai chiếu thủy

Bài 5: Chăm sóc cây mai vàng, mai chiếu thủy sau khi tạo hình
1. Kỹ thuật chăm sóc cây mai vàng, mai chiếu thủy sau khi tạo hình
2. Cắt tỉa giữ dáng, thế cho cây mai vàng, mai chiếu thủy

Gửi phản hồi