Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Trồng cây sả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề Trồng quế, hồi, sả lấy tinh dầu
Biên soạn: NGUYỄN THỊ HƯNG – NGUYỄN KHẮC QUANG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNNội dung:

Bài 1. Nhân giống Sả
1. Giá trị của cây sả
2. Đặc điểm hình thái của cây sả
3. Yêu cầu ngoại cảnh của cây sả
4. Nhân giống cây sả bằng phương pháp tách chồi

Bài 2. Trồng cây sả
1. Thời vụ trồng sả
2. Dọn cỏ và tàn dư thực vật
3. Làm đất
4. Bón lót
5. Chuẩn bị giống
6. Cách trồng sả
7. Tưới nước

Bài 3. Chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm
1. Các biện pháp chăm sóc cây sả
2. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản

Gửi phản hồi