Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Trồng, chăm sóc cây cao su

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ KHAI THÁC MỦ CAO SU
Biên soạn: NGUYỄN THÀNH CÔNG (Chủ biên) – PHẠM VĂN NHA – BÙI ĐÌNH NINH – LƯU THỊ THANH THẤT – NGUYỄN QUANG VỊNH – NGUYỄN VĂN CƯỜNG – NGUYỄN VĂN ÂN – TRẦN THỊ LAN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2011Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị cây cao su giống
Bài 2. Trồng cây cao su
Bài 3. Chăm sóc cây cao su
Bài 4. Trị bệnh phấn trắng hại cao su
Bài 5. Trị bệnh héo đen đầu lá
Bài 6. Trị bệnh Corynespora
Bài 7. Trị bệnh loét sọc mặt cạo
Bài 8. Trị bệnh nấm hồng hại cao su
Bài 9. Trị bệnh Botrydiploidia hại cao su
Bài 10. Trị nhện, mối, sùng hại cao su
Bài 11. Pha chế thuốc Boocdo 1%, 5%

Gửi phản hồi