Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Trồng và chăm sóc cây đào cảnh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Trồng đào, quất cảnh
Biên soạn: Trần Văn Dư, Lê Trung Hưng, Trần Ngọc Trường
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội – 2014Nội dung:

Bài 1. Trồng và chăm sóc cây đào cảnh giai đoạn kiến thiết cơ bản
1. Đặc điểm thực vật học của cây đào cảnh
2. Yêu cầu ngoại cảnh trồng cây đào cảnh
3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đào cảnh
4. Trồng cây đào cảnh
5. Bón phân cho cây đào cảnh giai đoạn kiến thiết cơ bản
6. Kỹ thuật tạo dáng, thế cho cây đào cảnh
7. Kỹ thuật tạo dựng dáng, thế cho cây đào cảnh

Bài 2. Chăm sóc cây đào cảnh giai đoạn ra hoa
1. Ý nghĩa của việc chơi cây đào cảnh trong ngày Tết nguyên đán Việt Nam
– Sự tích hoa đào ngày Tết
– Ý nghĩa hoa đào cho ngày Tết
– Cách chọn cây đào cảnh chơi trong ngày Tết
2. Quy trình kỹ thuật chăm sóc cây đào cảnh giai đoạn ra hoa
3. Điều khiển quá trình ra hoa cây đào cảnh
4. Kỹ thuật trồng chăm sóc lại cây đào sau khi chơi Tết
5. Kỹ thuật tạo dáng, thế cho cây đào cảnh

Bài 3. Phòng trừ dịch hại trên cây đào cảnh
1. Phương pháp điều tra sâu bệnh hại trên cây đào cảnh
2. Sâu hại cây đào
– Rệp muội hại cây đào
– Sâu đục ngọn đào
– Nhện đỏ
– Sâu đục thân, cành
3. Bệnh hại
– Bệnh xoăn lá trên cây đào cảnh
– Bệnh thủng lá trên cây đào cảnh
– Bệnh chảy gôm trên cây đào cảnh

Gửi phản hồi